Моля прочетете внимателно общите условия – те уреждат взаимоотношенията между Вас и онлайн магазинBebetaBg.Com

Онлайн магазин www.bebetabg.com е собственост на фирма „Папилион” ЕООД.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, задълженията и ограниченията при използването на онлайн магазинa www.bebetabg.com.

Всеки потребител, използващ онлайн магазина, автоматично се съгласява с тези общи условия. „Папилион” ЕООД запазва право да променя тези общи условия без предварително да уведоми за това.

Поръчка и покупка:
 1. Всички цени, посочени в магазина са в лева, за един брой, с включен ДДС и без включена цена за доставка.
 2. При посочените начини за връзка с нас, няма никаква начислена допълнителна стойност.
 3. При поръчка Вие попълвате данни, според зададените в магазина опции. Не попълването или грешното попълване на тези полета не обвързва фирмата със задължението да изпълни поръчката и доставката.
 4. Вие се ангажирате да изразите съгласието си за направената поръчка и да потвърдите всички детайли по нея, след като ние се свържем с Вас по телефон или e-mail, в работното време на фирмата.
 5. „Папилион” ЕООД. или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефон или чрез e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
Рекламация:

Съгласно закона за защита на потребителите, Вие имате право да върнете всеки поръчан от www.bebetabg.com продукт, до 7 работни дни след получаването му, при следните случаи: дефект на стоката, констатирани липси, несъответствие с размер, цвят или марка на продукта. Необходимо е да ни изпратите e-mail, с който ни уведомявате за връщането на продукта и съответно да изпратите въпросния продукт обратно, в оригинална фабрична ненарушена опаковка, с етикети и неупотребяван, заедно с всички получени документи. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Може да го върнете и на място, в офиса на фирмата. Връщане на сумата за продуктите става до 7 работни дни, считано от датата, на която го получим, чрез пощенски запис или банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

При гаранционни продукти, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Ограничения:
 1. Потребителите нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.
 2. Нямат право злонамерено да извършват поръчки от името на други лица, без тяхното съгласие.
 3. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта, с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват, чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, собственост на чуждо авторско право, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
Отговорности:

„Папилион” ЕООД не носи отговорност за:

 1. Възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
 2. Нарушаване на истинността на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други подобни.
 3. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
 4. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя.
 5. Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата.
 6. Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
Права и задължения на потребителя:

Права:

 1. Потребителят има право да се информира относно статуса на поръчката си.
 2. Потребителят има право да променя личните си данни чрез профила си в онлайн магазина.
 3. Потребителя има право да замени или върне продукт, според описаните условия за рекламация.

Задължения:

 1. Да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти.
 2. Да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил целостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.
 3. Да заплати цената, която е актуална към момента на поръчка.
 4. Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката.
 5. Да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.
 6. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на уебсайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 7. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
 8. Да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия.
Права на онлайн магазин BebetaBg:
 1. Има право да отказва достъп или да анулира профили на потребители, които са нарушили някое от общите условия
 2. Да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителя е заплатил предварително
 3. Да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуването от в сайта.
 4. Да променя, спира или прекратява предоставяните услуги без предупреждение.
 5. Не поема отговорност за истинността и точността на публикуваната информация, тъй като тя се предоставя от производителите и официалните вносители.
 6. Не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил целостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.